muziekhuis050 | Muziekschool Groningen

Workshopdag Saxofoonorkest050

Hallo saxofonisten! 

Op zaterdagmiddag 22 januari organiseert Muziekhuis050 i.s.m. het Prins Claus Conservatorium een workshopmiddag voor amateursaxofonisten vanaf B-niveau (plm. 4 jaar les) of hoger. Er worden workshops over verschillende onderwerpen gegeven door (master)studenten Saxofoon van het Prins Claus Conservatorium in Groningen. We starten gezamenlijk met een workshop “samenspel & gevoel in muziek leggen”, daarna is er een keuze  voor embouchure workshop of de vrije improvisatie (geen jazz, geen klassiek, maar lekker musiceren met elkaar). Voorkeur voor de onderwerpen embouchure of improvisatie kun je aangeven op het inschrijfformulier.

Daarnaast wordt er aan gezamenlijke stukken gerepeteerd en we sluiten de middag af met een kort optreden. De bladmuziek krijg je van tevoren zodat je die thuis kunt instuderen. Ook de studenten van het conservatorium zullen iets ten gehore brengen. Een dag vol inspiratie dus!  

Omdat we deze middag zo veilig mogelijk willen houden omtrent corona, word je QR-code gescand bij binnenkomst (zonder QR-code kunnen we helaas geen toegang geven) en vragen we iedereen om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Er zijn daarom beperkte plaatsen deze middag, vol = vol. 

Let op: een deel van de workshops zijn in het Engels. Kosten voor de hele middag: €15.

 

 

Zaterdag 22 januari

13.00-17.00

Hereplein 73

€15

Betalingsgegevens

€15 overmaken voor 17 januari op rekeningnummer NL43 TRIO 0320185982 t.n.v. Stichting Muziekhuis050 onder vermelding van naam en kenmerk “workshopdag saxofoonorkest”

Inschrijven 

Voor 17 januari via onderstaand formulier