Jaarverslag 2023 Muziekhuis050

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter

1. Verslag van het bestuur
1.2 Presentaties en activiteiten

2. Toekomst
2.2 Activiteiten

3. Organisatie
3.1 Bestuur
3.2 Vrijwilligers en kernteam

4. Fondsenwerving en subsidies
5. Begroting 2024
6. Jaarrekening 2023

Voorwoord van de voorzitter

Wat begon als een idee op een terras in de zomer van 2020 heeft ertoe geleid dat wij nu alweer het tweede jaarverslag uit ons bestaan mogen presenteren. Wij zij er trots op dat onze organisatie zich zo voorspoedig ontwikkelt en zo mogelijk nog trotser dat alle gestelde doelen voor 2023 zijn behaald:

Dit jaar hebben we ons aanbod verbreed en inclusiever gemaakt.
Mede dankzij het verkrijgen van de ANBI status hebben we donaties verworven, onder andere om lessen te verzorgen op scholen in kwetsbare wijken. Dankzij deze laatste structurele 5-jarige donatie hebben we al op een aantal scholen muzieklessen kunnen verzorgen.
We presenteerden ons onder de noemer “Vrienden van Muziekhuis050”, wat een aantal kleinere donaties heeft opgeleverd.
Voor ondersteunende werkzaamheden konden we een kleine financiële compensatie bieden.
Ons vaste aanbod is voor het grootste deel voortgezet en daarnaast hebben we een aantal nieuwe activiteiten opgezet.
Wij vinden het heel belangrijk dat muziekbeoefening en -educatie bereikbaar zijn voor iedereen, met name voor kinderen en jongeren met een kwetsbare sociaal/economische achtergrond. Daarom houden wij onze tarieven betaalbaar voor iedereen en bieden we minder kapitaalkrachtigen zo nodig korting aan.

1.Verslag van het bestuur

Veel van onze lopende activiteiten hebben hun levensvatbaarheid inmiddels bewezen.
Jeugdorkest, Camerata en Saxofoonorkest opereren zelfstandig, Bigband en KiddyOrchestra hebben nog een kleine financiële steun nodig.
Met de aan ons gedoneerde vleugel, betere verlichting en vergroot podium voldoet onze zaal nu meer aan de voorwaarden om presentaties en concerten te organiseren.
Het aanbod van Muziek In de Klas is verbreed en nog steeds in ontwikkeling.
Wij hebben kennisgemaakt en zeer prettig samengewerkt met een aantal nieuwe docenten/musici. Onze online zichtbaarheid via website en social media heeft zich geconsolideerd maar kan nog wel worden verbeterd.

1.2 Presentaties en activiteiten Barokweekend

Repetitiedag en presentatie van barokorkest Camerata050 o.l.v. Rachael Yates. Bezoekers: 75

Saxofoonorkest050 in Forum Groningen
O.l.v. Lotte de Bruin gaf Saxofoonorkest050 een concert in het Forum Groningen in het kader van het programma “Op de Bühne”, waarin amateurgezelschappen zich kunnen presenteren voor een groot publiek.

Bezoekers: 150

Repetitie- en presentatiemiddag Junior Strijkorkest
Met een aantal kinderen tussen de 6 en 12 jaar die een strijkinstrument bespelen hebben we een heel gezellige repetitiemiddag georganiseerd o.l.v. Lianne van den Berg met assistentie van een aantal andere docenten. De kinderen hebben een eng spookverhaal geoefend en dat tot besluit aan ouders en andere belangstellenden laten horen.

Bezoekers: 50

Singelavond
Om ons “aan de buurt” voor te stellen speelden leerlingen en docenten voor bewoners. In de buurt zijn singels, vandaar de naam “Singelavond”.

Bezoekers: 40

Donateursavond en tweejarig bestaan
Ter ere van ons tweejarig bestaan hebben leerlingen en docenten een gevarieerd programma opgevoerd. Wij vierden tegelijkertijd de schenking van een prachtige vleugel en het was ook een bedankje voor de donateurs die ons steunen, onder meer met een structurele vijfjarige donatie om muzieklessen op scholen in arme wijken te realiseren.

Junior Strijkorkest samenspeelmiddag
Een tweede sessie met het Junior Strijkorkest met presentatie na afloop.
Later in het seizoen is er nog een tiendelige lessenserie georganiseerd voor kinderen uit deze doelgroep.

Bezoekers: 50

Jeugdorkest050 in Forum Groningen
Andermaal een optreden in het Forum via “Op de Bühne”, dit keer van Jeugdorkest050 o.l.v.Nelleke van Beek en ondersteund door een aantal docenten.

Bezoekers: 150

Voorspeelmiddag
Leerlingen lieten horen wat ze kunnen voor familie, vrienden en andere fans .

Bezoekers: 75

Bigband/dancehall project.
In samenwerking met een dancehall artiest en zijn sideman speelde Bigband050 o.l.v. Pavel Shcherbakov eigen repertoire en een nummer samen met de dancehall artiest. Daarna gaven de dancehall artiesten een korte show.
Het was een interessante ervaring voor beide partijen die mooi op beeld werd vastgelegd door Rick Biemold, hij heeft overigens ook alle andere films gemaakt.

Bezoekers:40

Presentatie KiddyOrchestra
Het KiddyOrchestra050 o.l.v. Karoun Baghboudarian is voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Zij leren de muzikale grondbeginselen verdeeld over twee groepen, een voor kinderen die net beginnen en een voor de kinderen die al iets meer hebben geleerd.

Bezoekers: 40

Open Huis
Vele leerlingen waren met hun docenten aanwezig om te laten horen waarom samen muziekmaken zo leuk is. Er waren presentaties van o.a. Bigband, Jeugdorkest, Kiddy Orchestra en Djembé ensemble alsmede enkele kleinere ensembles.

Bezoekers: 60

Singeldag
Een aantal docenten heeft muzikale ondersteuning verzorgd bij een evenement van “de buurt” .
De opbrengst van de tijdens dit evenement gehouden veiling werd aan Muziekhuis050 geschonken.

 

 

Presentatie Meerstad Kinderkoor
Na een pauze van een jaar zijn we in het najaar weer begonnen met Meerstad Kinderkoor.
We konden al een kleine presentatie voor ouders geven. Het kinderkoor is in januari doorgegaan, maar nu niet meer onder de vlag van Muziekhuis050.

Bezoekers: 30

Kerstmatinee
Het was een sfeervol en zeer geslaagd besluit van 2023.
Leerlingen in de leeftijd van 4 tot 70+ traden op in wissellende bezetting.
Het jeugdorkest trad op samen met vele van de ondersteunende docenten en een docentenorkest speelde een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt arrangement.

Bezoekers: 125

MIK
Ons programma Muziek In de Klas is verder ontwikkeld en uitgebreid.
Dit jaar konden we 6 lessenseries verzorgen in de onder- en middenbouw op de volgende scholen: de Vuurtoren, Anne Frankschool en Heerdstee. Het betrof viool- en djembélessen en Algemene Muzikale vorming.

Dankzij de steun van een particuliere donateur kunnen we scholen in arme wijken korting bieden, waardoor zij meer mogelijkheden hebben om de kinderen de lessen aan te bieden.
Behalve cellolessen, die al in ons aanbod zitten, zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van meer lesprogramma’s, onder meer: fluitlessen in de klas en flamenco in de klas.

Ontwikkeling activiteiten en organisatie

In januari zijn het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 gemaakt.
Wij hebben de statuten laten wijzigen n.a.v. de aanvraag voor de ANBI status.
Deze laatste hebben we in maart 2023 verkregen.
We hebben via donaties een piano en een vleugel mogen ontvangen en een aantal andere instrumenten zoals klarinetten, violen,celli en een trompet.
Voor onze overleggen en andere organisatorische werkzaamheden kregen de uitvoerenden dit jaar een vrijwilligers- of onkostenvergoeding.
We hebben de laatste gesubsidieerde projecten gerealiseerd; succesvolle presentaties van saxofoonorkest en bigband en een gezamenlijke presentatie van leerlingen en docenten.
In november ontvingen wij de goedkeuring van het FCP over de invulling van onze subsidie. Vanaf november 2023 steunt het Roode Weeshuisfonds ons bij de voortzetting van het KiddyOrchestra en het opzetten van een Junior strijkorkest voor basisschoolleerlingen.
Met dit JSO hebben we hebben een 10-delige lessenserie georganiseerd, bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hieraan namen veel kinderen deel uit gezinnen die weinig te besteden hebben, wij konden dit opvangen met geld uit het Roodeweeshuisfonds.
Besloten is om dit orkest aan te passen en verder te gaan als Junior Orkest waarbij ook andere instrumenten dan strijkers mee kunnen doen.

In november hebben we het Meerstad Kinderkoor weer gestart. Dit koor gaat vanaf 2024 zelfstandig verder.

Toegevoegd aan ons aanbod zijn “Muziek en dans voor peuters” en “Muziektheorie voor beginners”.
Aangezien deze activiteiten niet financieel ondersteund worden door middel van subsidies, kunnen ze pas starten bij voldoende deelname, wat op dit moment nog niet het geval is.

2. Toekomst

Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet, maar realiseren ons wel dat kwalitatief goed muziekonderwijs niet kan bestaan zonder enige financiële ondersteuning in welke vorm dan ook. Onze activiteiten moeten betaalbaar blijven voor iedereen, dus kiezen wij er niet voor om onze tarieven te verhogen. Wel willen wij onze dirigenten en projectleiders correct kunnen betalen en ook het runnen van onze organisatie kan niet eeuwig door, weliswaar zeer gemotiveerde, vrijwilligers worden gedaan.

Het komend jaar zullen wij daarom werken aan manieren om tot nog verdere professionalisering te komen.
Dit geldt ook voor onze online zichtbaarheid,

2.2 Activiteiten
Het tot nu toe door ons gerealiseerde aanbod heeft zichzelf bewezen en wordt voortgezet.
Wij hopen dit jaar met het KiddyOrchestra en de Bigband financiële zelfstandigheid te krijgen. Ook willen we graag een koor/kinderkoor starten alsmede een Juniororkest voor basisschoolleerlingen. Hiermee willen we onze leerlijn KiddyOrcehstra-Juniororkest/Jeugdorkest completeren.
We houden de contributie laag, over het algemeen varieert het van €5 tot €7 per les voor deelname aan een ensemble of orkest.
(Ouders van) deelnemers met te weinig middelen om het lesgeld te betalen, hoe redelijk de tarieven ook zijn, geven we zo mogelijk een korting.

3.
Organisatie
Stichting Muziekhuis050
H. de Grootkade 1006 9718KD Groningen info@muziekhuis050.nl Hereplein 73 0682899045
KVK 81861710
RSIN 862247809

3.1 Bestuur

Het onafhankelijke en onbezoldigde bestuur bestaat uit:
Voorzitter: mevr. Anke Piersma Penningmeester/Secretaris: mevr. Rita Wiersma Bestuurslid: mevr. Marion Hoogendijk
Bestuursleden zijn in principe herkiesbaar.

3.2
Vrijwilligers en kernteam
Stichting Muziekhuis050 benadert zelfstandig gevestigde dirigenten en docenten voor haar projecten.
Individuele muzieklessen worden niet verzorgd of bemiddeld door Stichting Muziekhuis050.

De uitvoerende organisatie bestaat uit een kernteam van vier vrijwilligers, de muziekdocenten Nelleke van Beek, Hanneke Ramselaar, Rani Elias en Karoun Baghboudarian.
Hun werkzaamheden omvatten alle organisatie van activiteiten, opzetten van en ideeën leveren voor nieuwe activiteiten, administratieve werkzaamheden, contacten leggen, promotieactiviteiten doen, enzovoort.

4.Fondsenwerving en subsidies

Dit jaar eindigde de subsidieperiode van de subsidie die we mochten ontvangen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Onze verantwoording hiervoor werd goedgekeurd.
Wij hebben een structurele subsidie verworven van een particuliere donateur om 5 jaar lang muzieklessen te geven op scholen in kwetsbare wijken.

Verder hebben wij een gift ontvangen van de Rotaryclub Groningen en enkele kleinere donaties Het RoodeWeeshuisfonds steunt ons voor de lessen aan het Kiddy Orchestra en Junior Orkest.Voor de cijfers, zie de begroting 2024 en jaarrekening 2023 hieronder.

 

5. Begroting 2024

jaarverslag 2023 .odt 22

6.Jaarrekening