Algemene voorwaarden voor de groepslessen, ensembles en orkesten.

Deze voorwaarden gelden voor de lessen die georganiseerd worden door Stichting Muziekhuis050.

Individuele lessen en andere activiteiten in eigen beheer van bij ons aangesloten privédocenten vallen hier niet onder.

Inhoud

Inschrijven

Inschrijven via info@muziekhuis050. Je krijgt een bevestiging van je inschrijving via je opgegeven mailadres.
Annuleren van je inschrijving voor aanvang van de cursus.

Lesgeld

Lesgeld te voldoen voor aanvang van de cursus. Als men na één les afziet van deelname wordt het cursusgeld gerestitueerd.
Als er meer dan één les uitvalt wordt het lesgeld van de uitgevallen lessen gerestitueerd. Als er een vervolgcursus is kan in overleg worden besloten het reeds betaalde cursusgeld te verrekenen met de vervolgcursus.

Lessen

Bij lesuitval wordt de les zo mogelijk ingehaald. 

Opzeggen

Opzeggen kan na de eerste les. 

Jaarcursus

Een jaarcursus is maandelijks opzegbaar.

Kortingen

In bepaalde gevallen is het mogelijk korting op het lesgeld te krijgen via het jeugdfonds sport en cultuur, stichting leergeld of de stadjerspas

Eenmalige activiteiten

Te betalen voor aanvang van de activiteit. Als het niet doorgaat wordt het bedrag teruggestort.

Verhuur instrumenten

Huur tenorsax €5 per maand.