muziekhuis050 | Muziekschool Groningen

Stichting Muziekhuis050

 

 

Ons motto:

Muziek is een levensbehoefte voor iedereen, een verbindende factor op maatschappelijk en sociaal gebied en goed voor de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling.

Stichting Muziekhuis050 wil daarom muziekbeoefening stimuleren en optimaliseren door middel van goede individuele lessen gecombineerd met samenspelmogelijkheden voor iedere beurs.

Samen met de aangesloten docenten organiseert en coördineert Stichting Muziekhuis050 allerlei activiteiten op muzikaal gebied.

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit Sander van Leeuwen, voorzitter, Wouter Schoonman, penningmeester en Rita Wiersma, secretaris.

Het comité van aanbeveling wordt gevormd door Hans Alders en Em. Prof. Dr. J.J.A. Mooij.

Muziekhuis050

info@muziekhuis050.nl

06-82899045

RSIN nummer: 862247809

Bestuurslid gezocht! Voor meer informatie klik hier.