Stichting Muziekhuis050

 

 

Ons motto:

Muziek is een levensbehoefte voor iedereen, en samen muziekmaken is een verbindende factor op maatschappelijk en sociaal gebied en goed voor de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling.

Stichting Muziekhuis050 wil daarom muziekbeoefening stimuleren en optimaliseren door samenspelmogelijkheden aan te bieden voor iedere beurs.

Het vergroten van de toegankelijkheid tot muziekeducatie van jongeren en jong-volwassenen tot 21 jaar met een cultureel diverse en/of zwakke sociaal economische achtergrond vinden wij erg belangrijk.

 Stichting Muziekhuis050 organiseert en coördineert allerlei activiteiten op muzikaal gebied.

Het onbezoldigde bestuur bestaat uit Anke Piersma, voorzitter, Rita Wiersma, secretaris/penningmeester en Marion Hoogendijk, bestuurslid.

Het comité van aanbeveling wordt gevormd door Hans Alders en Em. Prof. Dr. J.J.A. Mooij.

Muziekhuis050

info@muziekhuis050.nl

06-82899045

RSIN nummer: 862247809