Jaarverslag 2022

 

 

Inhoud

Voorwoord van de voorzitter

1.    Verslag van het bestuur
1.2.  Activiteiten

2.   Toekomst
2.2. Activiteiten

3.   Organisatie
3.1.  Bestuur
3.2. Vrijwilligers

4.   Jaarrekening

5.   Begroting

6.   Bijlage 1 Jeugdorkest

7.   Bijlage 2 Muziek in de Klas

Voorwoord van de voorzitter

muziekhuis050 noorderzon

Voorwoord van de voorzitter

Met genoegen presenteren we ons jaarverslag van 2022, het eerste volledige jaar van ons bestaan. Na een vliegende start in de zomer van 2021 hebben we ons muziekhuis in opbouw dit jaar verder ontwikkeld. We hebben vele activiteiten georganiseerd en werken verder aan de structuur van onze organisatie.

In 2021 kregen we een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie die bedoeld was voor het opzetten van ons Muziekhuis en oorspronkelijk liep tot medio 2022. Omdat er eind 2021 en begin 2022 veel activiteiten niet door konden gaan vanwege Corona, mochten we de bestedingstermijn van deze subsidie verlengen tot zomer 2023. Daardoor hadden en hebben we meer tijd om onze plannen vorm te geven.

Wij organiseren muzikale projecten in de vorm van orkesten, bands en ensembles conform onze visie: Muziekmaken geeft plezier, verbindt, bevordert communicatie tussen mensen op verschillende treden van de sociale ladder en is goed voor lichaam en geest.

Het vergroten van de toegankelijkheid tot muziekeducatie van jongeren en jong-volwassenen tot 21 jaar met een cultureel diverse en/of zwakke sociaal economische achtergrond vinden wij erg belangrijk.

Met de door ons aangetrokken docenten en dirigenten hebben we afgelopen jaar onze projecten op een kwalitatief uitstekende manier kunnen produceren.

 

Verslag van het bestuur

 

Veel activiteiten die in 2021 zijn gestart hebben een vervolg in 2022 gekregen:

Her Saxofoonorkest050, Jeugdorkest050, Camerata050 en Meerstad Kinderkoor050, cursus Midden-Oosterse muziek, concertreeks Semsstraatkerk.

Daarnaast zijn nieuwe activiteiten ontwikkeld: KiddyOrchestra050, Muziek in de klas, Bigband050.

We hebben samengewerkt met SPOT/Oosterpoort Groningen bij een kindermuziekmiddag, een Open Huis georganiseerd en deelgenomen aan het festival Noorderzon Groningen.

Om onze bekendheid en zichtbaarheid te vergroten besteedden we veel aandacht aan aanwezigheid op social media en verbetering van onze site.

De praktische organisatie van dit alles wordt tot nu toe op vrijwillige basis gedaan door een aantal gedreven docenten in de vorm van een Dagelijks Bestuur.

Wij hebben ons gepresenteerd aan de Gemeente Groningen tijdens een gesprek met Annemarie van der Molen, beleidsmedewerker Cultuur.

We hebben de samenwerking gezocht met MDT Veendam, we hebben daar een aantal gesprekken met directeur Harry van der Laan gehad.

De doelen die we ons stelden voor 2022 zijn in algemene zin ruimschoots behaald.

1.2. Activiteiten
Niet gesubsidieerd:

Concertreeks Semsstraatkerk

Vier docentenconcerten in samenwerking met Stichting Semsstraatkerk, zij organiseert concerten met toegankelijke klassieke muziek waarbij de musici ook achtergrondinformatie geven. Bezoekers: 150

collage stadskanaal 3

Meerstad Kinderkoor050.

Een koor van 20 kinderen, met repertoire van Kinderen voor Kinderen tot popliedjes. Na elke reeks van meestal 8 lessen volgt een einduitvoering met 40-50 bezoekers. Vanwege een wisseling van repetitietijd is het koor wat leden kwijtgeraakt, maar weer groeiende.

Het koor heeft meegewerkt aan de Kindermuziekmiddag in de Oosterpoort (300 bezoekers) en aan ons Open Huis, 100 bezoekers.

Jeugdorkest050

Symfonieorkestbezetting voor de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Wekelijkse repetities, 35 leden.
Concerten en uitvoeringen:
-Samen met Saxofoonorkest050, plm 100 bezoekers. -Kindermuziekmiddag Oosterpoort. Plm 200 bezoekers. -Open (muziek)huis050 100 bezoekers.

-Tweede prijs bij Jeugdorkestenfestival Future Proms, onderdeel van CityProms Leeuwarden. -Meegewerkt aan Zomerfestival Veendam.
-Repetitieweekend Kloosterburen, een jaarlijks terugkerend kampeerweekend waarin de orkestleden samen repeteren en een concert geven.

* Voor een uitgebreider verslag van het Jeugdorkest, zie bijlage 1.

jso050 2
IMG-20220407-WA0010 kindermuziekweek 2

Camerata050

Een klassiek strijkersensemble voor volwassenen. Wekelijkse repetitie, 20 leden.

Samenspeelmiddag Junior Strijkorkest

Met een groep van 14 jonge strijkers in de basisschoolleeftijd hebben we een repetitiemiddag gehouden met een eindconcertje voor 40 bezoekers.

Kindermuziekmiddag Oosterpoort

Op verzoek van Stichting SPOT/Oosterpoort Groningen hebben we invulling gegeven aan de door hen georganiseerde kindermuziekmiddag.

Ons Jeugdorkest, Kiddy Orchestra en Kinderkoor hebben samen met een aantal door ons uitgenodigde docenten aan de middag meegewerkt en ook het eindconcert verzorgd, dit laatste samen met de zangeressen Marieke Klooster en Sanneke van der Meulen alsmede een aantal musici van het NNO.
Bezoekers ca. 300.

Zomerfestival van Beerensteyn/MDT Veendam

In samenwerking met MDT Veendam hebben we met ons Kiddy Orchestra, ons Jeugdorkest en met een workshop koperblazers meegewerkt aan hun zomerfestival.

Noorderzon

Op het festival Noorderzon hebben we deelgenomen aan de uitmarkt, de “Noorderzondag”. Hier hebben we vele voorbijgangers op de hoogte kunnen brengen van onze activiteiten.

Gesubsidieerd:

Saxofoonorkest050
Tweewekelijkse repetities, 11 leden.

-Workshopdag en concert mmv 2 gastdocenten, 3 externe deelnemers, 30 bezoekers. -Gezamenlijk concert met Jeugdorkest050, plm 100 bezoekers.
-Concert MON.
-Optreden Noorderzon, plm. 50 bezoekers.

-Kerstconcert in wijkcentrum Floreshuis samen met strijkers van Jeugdorkest. Het saxofoonorkest is gestart in 2021 en heeft een vaste kern van 11 leden.

20221221_200552

Kiddy Orchestra050

In maart startte het Kiddy Orchestra,

Kinderen van 4 tot 8 jaar leren de grondbeginselen van muziekmaken in een groep van maximaal 8 kinderen. Binnen de groep wordt gewerkt met verschillende niveaus zodat het enerzijds laagdrempelig blijft en ieder kind mee kan doen, en de kinderen die muzikaal al wat meer ontwikkeld zijn genoeg uitdaging krijgen.

Inmiddels zijn er drie lessenseries geweest en twee presentaties met zo’n 30 bezoekers. Open Huis

In mei hebben we een Open Huis gehouden met optredens van Jeugdorkest, Kinderkoor, Kiddy Orchestra en Saxofoonorkest waarbij ook een film is gemaakt. Wij hopen zo onze bekendheid te vergroten en mensen op de hoogte te brengen van wat we allemaal doen en nog willen gaan doen. Bezoekers 100.

Na de zomer hebben de Cursus Midden-Oosterse Muziek (5 lessen) en het Saxofoonorkest (doorlopend in het seizoen) een vervolg gekregen.

Bigband

In oktober is een Bigband van start gegaan, momenteel bestaande uit 8 leden. Het ligt in de bedoeling tot een volledige bezetting te komen.

Kerstmatinee

In december presenteerden Jeugdorkest, Kiddy Orchestra en Bigband voor zo’n 150 bezoekers.

Muziek in de klas

Wij hebben op de volgende scholen lessenseries gedaan:

IKC de Heerdstee
CBS ’t Kompas
Anne Frankschool Hoogkerk OBS deVuurtoren

zich op onze Kerstmatinee

We bieden een complete leerlijn aan met AMV (muzikale basisvorming) voor de onderbouw, cello, gitaar djembé- en vioollessen in de bovenbouw.

* Een uitgebreider verslag van de muzieklessen op scholen is te vinden in bijlage 2.

2.2.Toekomst

Het komende jaar 2023-2024 willen wij ons richten op verbreding en het diverser en inclusiever maken van ons aanbod en onze organisatie verder professionaliseren. Wij hebben verschillende interessante contacten met donateurs die willen bijdragen om vooral op achterstandsscholen muzieklessen aan te kunnen bieden.

We zijn van plan een “Salon Vrienden van Muziekhuis050” op te richten waar men ons financieel kan steunen zodat onze activiteiten voor iedereen betaalbaar blijven.

Wij hopen in de loop van 2023 een begin te maken met het creëren van betaalde functies voor een minimaal management; directeur, administrateur/boekhouder, conciërge.

2.2 Activiteiten

Voortzetting van onze vaste ensembles, te weten: Jeugdorkest, Camerata, Kinderkoor, Saxofoonorkest, Kiddy Orchestra en Bigband.

Voortzetting en uitbreiding van onze lessen op scholen.
Hierbij streven wij ernaar deze activiteiten kostendekkend te houden met toegezegde steun van donateurs die speciaal voor arme scholen extra fondsen beschikbaar hebben gesteld.
Een voorwaarde is dan wel dat we de ANBI status moeten hebben.

Het oprichten van een fonds voor (ouders van) getalenteerde kinderen voor het in bruikleen krijgen van een instrument of korting op het lesgeld.

Ontwikkelen van nieuwe activiteiten waaronder een junior strijkorkest, blazersensemble voor beginners, een heterogeen schoolorkest voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

3. Organisatie

Stichting Muziekhuis050

H. de Grootkade 1006 9718KD Groningen

info@muziekhuis050.nl Hereplein 73 0682899045
KVK 81861710

RSIN 862247809

3.1 Bestuur

Er heeft in het afgelopen jaar een vernieuwing van het bestuur plaatsgevonden aangezien ons oude bestuur wegens drukke andere bezigheden hun taken wilden overdragen.

Het onafhankelijke en onbezoldigde bestuur bestaat uit:

Voorzitter: mevr. Anke Piersma Penningmeester/Secretaris: mevr. Rita Wiersma Bestuurslid: mevr. Marion Hoogendijk

Bestuursleden zijn in principe herkiesbaar.

3.2 Vrijwilligers en kernteam

Stichting Muziekhuis050 benadert zelfstandig gevestigde dirigenten en docenten voor haar projecten.
Individuele muzieklessen worden niet verzorgd of bemiddeld door Stichting Muziekhuis050.

De uitvoerende organisatie bestaat uit een kernteam van vier vrijwilligers, de muziekdocenten Nelleke van Beek, Hanneke Ramselaar, Rani Elias en Karoun Baghboudarian.
Hun werkzaamheden omvatten alle organisatie van activiteiten, opzetten van en ideeën leveren voor nieuwe activiteiten, administratieve werkzaamheden, contacten leggen, promotieactiviteiten doen, enzovoort.

 

 

 

4. Jaarrekening

In 2021 wierven we voor het eerst actief donaties voor de projecten van onze stichting. We mochten subsidies ontvangen van de Kunstraad Groningen voor onze lancering in juni, van de Provincie Groningen voor zakelijk advies over onze organisatie en van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de verdere opzet van ons Muziekhuis en organisatie van projecten en activiteiten.

We hebben een begin gemaakt met de uitvoering van muzikale projecten. Vanwege de toen heersende coronamaatregelen hebben we hier enige vertraging bij opgelopen, maar toch al een reeks activiteiten kunnen opzetten, zie hiervoor het jaarverslag.
We begonnen in samenwerking met een marketingbureau met een campagne voor de vergroting van onze zichtbaarheid op sociale media. Deze campagne liep door tot voorjaar 2022.

In 2021 en in 2022 organiseerden we “open dagen” ter bevordering van onze naamsbekendheid en om te laten zien wat we allemaal doen.
We hebben actief geworven op scholen en in 2022 op vier scholen lessenseries georganiseerd, zowel lessen over muzikale basisvorming als instrumentale lessen.

Zie hiervoor bijlage 2.

5. Begroting 2023

De begroting geeft alleen zekere inkomsten en uitgaven weer.
Er zullen nieuwe activiteiten worden ge’nitieerd met de bijbehorende baten en lasten.

Een schatting hiervan maken is moeilijk, aangezien wij nog te weinig vergelijkingsmateriaal van voorgaande jaren hebben.

begroting-bij-jasrverslag-2022-def jpg

6. Bijlage 1

Jaarverslag 2022 Jeugdorkest050

Het Jeugdorkest van Muziekhuis050 heeft een gezellig en leerzaam jaar gehad met 5 leuke optredens en een afsluitend kampeer- en repetitieweekend in Kloosterburen.

Elke woensdag van 17.00 tot 18.30 uur repeteert het 35 leden tellende Jeugdorkest in de oude bioscoop aan het Hereplein.
Naast de wekelijkse repetitie heeft het orkest nog een aantal zaterdagen extra gerepeteerd.

Ondanks de coronabeperkingen hebben we bijna onophoudelijk kunnen repeteren, omdat er gunstige uitzonderingen waren voor kinderen onder de 18 jaar, die wel in groepsverband mochten spelen.

Kindermuziekweek
Ons eerste concert was woensdag 7 april in de Oosterpoort tijdens de afsluiting van de landelijke Kindermuziekweek. Die middag heeft Jeugdorkest050 een optreden verzorgd van 30 minuten met aan het eind een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied (Ik en jij# wat we uitgevoerd hebben met o.a. zangeres/cabareti)re Marieke Klooster en leden van het Noord Nederlands Orkest.
Naast het Jeugdorkest heeft Muziekhuis050 ook optredens verzorgd met het Kiddy Orchestra en het Meerstad Kinderkoor.
Er waren 300 kinderen aanwezig.
Ons is inmiddels gevraagd komend jaar weer mee te doen met de Kindermuziekweek.

Optreden Jeugdorkest050 met Saxofoonorkest050

Woensdag 13 april heeft Jeugdorkest050 opgetreden in onze eigen zaal in de oude Forum/ Images bioscoop aan het Hereplein, samen met Saxofoonorkest050.
Publiek 100 mensen.

Open Huis

Zaterdag 21 mei was Jeugdorkest050 uiteraard ook van de partij tijdens het Open Huis van Muziekhuis050 in de bioscoop. Het Jeugdorkest heeft buiten een kort optreden verzorgd voor ouders, belangstellenden en winkelend publiek en in kleine bezetting is er op verschillende plekken binnen en buiten muziek gemaakt.

Jeugdorkestenfestival Cityproms Leeuwarden

Zaterdag 25 juni heeft Jeugdorkest050 meegedaan aan het Jeugdorkestenfestival i.h.k.v. CityProms in Leeuwarden in de grote zaal van de Harmonie.
10 jeugdorkesten uit Noord Nederland hebben meegedaan en Jeugdorkest050 heeft de tweede prijs gekregen voor hun optreden. Er is een mooie promotiefilm gemaakt van Jeugdorkest050, die we daar hebben vertoond op een groot scherm.

Kloosterburen

Traditionele afsluiting van het seizoen voor Jeugdorkest050 is een kampeer/
repetitieweekend, dit jaar van 8 tot 10 juli in Kloosterburen, met een afsluitend concert voor de bewoners van het Oldeheem en andere belangstellenden.
De hele zaterdag is er gerepeteerd en daarna is er gezwommen, gekanood en gezamenlijk gebarbecued.
Het concert vond plaats op zondag 10 juli in de Kloosterkerk. De kerk was afgeladen vol, zo#n 100 bezoekers.

Verder verzorgde het jeugdorkest in de zomervakantie nog een optreden tijdens het Zomerfestival van

kunstencentrum Beerensteyn/MDT en besloot het jaar met een muzikale bijdrage aan de kerstmatinee van Muziekhuis050.

7. Bijlage 2

Jaarverslag 2022 Muziekhuis050 in de Klas (MIK)

Muziekhuis050 verzorgt muzieklessen op basisscholen voor groep 1 tot en met 8.
Een team van 6 docenten kunnen een doorlopende leerlijn aanbieden voor alle groepen.
De jongste groepen kunnen kiezen uit AMV lessen met veel zang en dans, gegeven door Nanda Kievit of Kiddy Orchestra lessen van Karoun Baghboudarian.
Voor de groepen 4 tot en met 8 bieden we klassikale instrumentale lessen aan op gitaar, djembe, viool en cello, gegeven door Stefan Gerritsen, Heleen Groen, Nelleke van Beek, Anita Zandberg en Karoun Baghboudarian.

De eerste serie lessen van dit jaar zijn gegeven door Stefan Gerritsen op basisschool (het Kompas# in Leeuwenborg i.h.k.v. (de verlengde schooldag#
Het was een serie van 3 gitaarlessen verspreid over 3 weken.

De tweede serie lessen vond plaats op IKC de Heerdstee in Beijum in mei en juni. De serie bestond uit:
6 weken Kiddy Orchestra, 3 groepen per ochtend, totaal 18 lessen
6 weken vioolles, 2 groepen per ochtend, 12 lessen

6 weken celloles, 1 groep per ochtend, 6 lessen

Daarnaast hebben we een tweede serie lessen op de Heerdstee gegeven, bestaande uit: 4 weken vioolles, 1 groep, 4 lessen
4 weken gitaarles, 1 groep , 4 lessen
4 weken djemb$les 1 groep, 4 lessen

Karoun Baghboudarian heeft in november en december muzieklessen gegeven aan de jongste kinderen
6 weken Kiddy Orchestra, 4 groepen, totaal 24 lessen

Tot slot is er nog weer een serie lessen op de Heerdstee geweest in november en december met AMV-lessen en djemb$lessen
4 weken AMV, 3 groepen, totaal 12 lessen
4 weken djemb$, 4 groepen, totaal 16 lessen

Muziekhuis050 heeft in totaal 103 lessen gegeven
Daarnaast hebben de docenten een inspirerende coachingsochtend gehad o.l.v. Anita Zandberg.