muziekhuis050 | Muziekschool Groningen

Meerstad Kinderkoor

Iedere donderdagmiddag van 15.30 tot 16.15  (groep 1) en van 16.15 tot 17.00 (groep 2) in “Samenwerkingsschool Meeroevers”.

*tijden nog even onder voorbehoud.

Eerste groep voor over het algemeen wat jongere kinderen, meer Nederlandstalige liedjes, tweede groep voor de oudere kinderen, meer (Engelstalige) popliedjes.

Een keer op proef komen meedoen is mogelijk, instromen door het jaar heen kan ook.

Uitschrijven kan na ieder blok van (meestal) 8 lessen, blok 1 tot de herfstvakantie, blok 2 herfst/kerst, blok 3 tot de voorjaarsvakantie, blok 4 tot de meivakantie en blok 5 tot de zomervakantie.

Aansluitend aan de laatste les van elk blok is er een eindpresentatie.

NB: Wegens omstandigheden oefent het koor momenteel niet. Zodra dit weer mogelijk is, wordt het hier op de site vermeld.

 

Iedere dinsdagmiddag van 16.00-17.00 in SWS Meeroevers.

Een keer op proef meedoen is mogelijk, instromen door het jaar heen kan ook.

Uitschrijven kan na ieder blok van (meestal) 8 of 9 lessen. 

Informatie over voortzetting in 2023 volgt nog.

Inschrijven

Zeven lessen totaal €35 te voldoen op rekeningnummer NL43 TRIO 0320185982 t.n.v. Stichting Muziekhuis050 onder vermelding van naam kind en kenmerk “meerstad kinderkoor blok 4”